enpl
Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa, 28-30.11.2018, Hotel AMBASADOR PREMIUM, Łódź
enpl
Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa, 28-30.11.2018, Hotel AMBASADOR PREMIUM, Łódź
Szanowni Państwo,

 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w konferencji

„Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa”,

która odbędzie się dniach 28–30.11.2018 w Łodzi.

 

Konferencja ma charakter międzynarodowy, a jej cel to wymiana informacji oraz nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i europejskimi naukowcami działającymi na rzecz opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego, a także ich transferu do praktyki przemysłowej.

Uczestniczącym w spotkaniu przedstawi pełen obraz możliwości, jakie dają nowoczesne technologie gwarantujące wdrażanie do praktyki bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zagrożeń osobistych oraz zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym katastrof naturalnych i technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Wysoki poziom konferencji jest zagwarantowany przez skład Komitetu Naukowego:

 1. dr hab. inż. Marzena Fejdyś (Z-ca Dyrektora ds. naukowych ITB „MORATEX”)
 2. insp. dr Marek Fałdowski (Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 3. podinsp. Dr Zbigniew Mikołajczyk (Z-ca Komendanta Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 4. prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (Kierownik Katedry Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej)
 5. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 6. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Warszawie)
 7. dr hab. inż. Zbigniew Stempień prof. (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej)
 8. mł. insp. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 9. mł. insp. dr Magdalena Zubańska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek naukowych, służb mundurowych oraz firm z szeroko pojętej branży działającej na rzecz służb mundurowych.

W dalszej części strony znajdą Państwo szczegóły dotyczące rejestracji i uczestnictwa.

 
Zapraszamy!

Koszty rejestracyjne

1) Od uczestnika, w tym kolacja towarzyska:
– 840 zł brutto (przelewy24)
– 800 zł brutto (przelew bankowy)

2) Doktoranci, w tym kolacja towarzyska (minus 20%):
– 672 zł brutto (przelewy24)
– 640 zł brutto (przelew bankowy)

Faktury, wystawi firma PHIN Consulting Sp. z o. o.

Zakwaterowanie

Hotel Ambasador Premium****
90-315 Łódź
ul. Kilińskiego 145

www.hotelambasador.eu/premium/hotel

Istnieje możliwości rezerwacji na hasło: MORATEX

Dodatkowe informacje

 • Konferencja „MODERN AND ADVANCED TECHNOLOGIES FOR STATE SECURITY | Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa” jest wydarzeniem międzynarodowym i językiem konferencji jest język angielski.
 • Wystąpienia konferencyjne oraz streszczenia posterów będą wydane w formie monografii z notyfikacją ISBN.

Kontakt ds. organizacyjnych

Marta Baczyńska
tel.: +42 6373763 wew. 202
e-mail: mbaczynska@moratex.eu

Kontakt ds. merytorycznych

Agnieszka Gutowska
tel.:+42 6373763 wew. 210
e-mail: agutowska@moratex.eu

Organizatorzy

Komitet Honorowy

 • Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • gen. bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej
 • gen. bryg. Leszek Suski, Komendant Główny PSP, Komenda Główna Państwowej Straży
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Marzena Fejdyś (Z-ca Dyrektora ds. naukowych ITB „MORATEX”)
 • insp. dr Marek Fałdowski (Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 • podinsp. Dr Zbigniew Mikołajczyk (Z-ca Komendanta Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (Kierownik Katedry Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej)
 • prof. dr prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Warszawie)
 • dr hab. inż. Zbigniew Stempień prof. (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej)
 • mł. insp. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • mł. insp. dr Magdalena Zubańska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Konferencja jest współfinansowana w ramach decyzji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 5268/E-163/R/2017-1 z dn. 15. maja 2018 r.

Patronat Honorowy